Οργάνωση Σχολικής Μελέτης

Το θέμα της οργάνωσης της μελέτης αφορά όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από τη βαθμίδα εκπαίδευσης που βρίσκονται. Η μελέτη διαφοροποιείται, βέβαια, ανάλογα με την τάξη, τις εκάστοτε μαθησιακές απαιτήσεις και το μαθησιακό προφίλ του μαθητή. Πώς μπορεί ο ίδιος ο μαθητής να οργανώσει την καθημερινή μελέτη στο σπίτι: Ο μαθητής ανατρέχει στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα που…